ارتباط همزمان تا 9 نقطه SONY PCSA-MCG109

ارتباط همزمان تا 9 نقطه SONY PCSA-MCG109

مجوز ارسال تصویر رایانه به شرکت کنندگان در ویدئوکنفرانس فقط مخصوص نصب برروی سیستم های ویدئو کنفرانس های PCS-XG80 و PCS-XG100 قابلیت ارسال تصاویر رایانه به عنوان Presentation به سایر شرکت کنندگان در کنفرانس ویدئویی پشتیبانی از تغییر نرخ ارسال جهت مدیریت بهینه پهنای باند پشتیبانی از ارسال تصاویر با کیفیت DVD و با 30 فریم در ثانیه