ویدئوکنفرانس و MCU نسل پنجم YMS

ویدئوکنفرانس نسل پنجم YMS

Yealink YMS

ویژگیهای خاص سیستم های ارتباطات چند رسانه ای YMS  تعداد نقاط تماس نا محدود  تعدد سرورهای غیر متمرکز به صورت نا محدود  قابل استفاده هم به صورت MCU و هم WebConference  انعطاف پذیری تماس بر اساس پهنای باند  بدون نیاز به تجهیزات خاص  و قابلیت استفاده از تجهیزاتی مانند  ((PC, […]

جزئیات محصول