Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/taninpar/public_html/wp-content/themes/yoo_master2_wp/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/taninpar/public_html/wp-content/themes/yoo_master2_wp/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/taninpar/public_html/wp-content/themes/yoo_master2_wp/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/taninpar/public_html/wp-content/themes/yoo_master2_wp/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243
سیستم کنترل مرکزی AVCIT - آرین طنین پارسه

سیستم کنترل مرکزی AVCIT

سیستم کنترل مرکزی AVCIT

AVCIT Central Control System این سیستم برای کنترل تجهیزات نصب شده در یک سالن کنفرانس و یا آمفی تئاتر مورد استفاده قرار می گیرد. از قابلیت های بارز این سیستم عمل کرد آن با تبلت هاو گوشی های Android, iOS بوده و می توان از بیش از یک تبلت بصورت همزمان نیز استفاده کرد. این […]

جزئیات محصول