سیستم کنترل مرکزی AVCIT

سیستم کنترل مرکزی AVCIT

AVCIT Central Control System این سیستم برای کنترل تجهیزات نصب شده در یک سالن کنفرانس و یا آمفی تئاتر مورد استفاده قرار می گیرد. از قابلیت های بارز این سیستم عمل کرد آن با تبلت هاو گوشی های Android, iOS بوده و می توان از بیش از یک تبلت بصورت همزمان نیز استفاده کرد. این […]

جزئیات محصول