پنل رومیزی هیدرولیکی

VSP-Panel-01

پنل رومیزی هیدرولیکی

 • ATP-VPH01
 • پنل رو میزی VSP Panels مخصوص سالن های کنفرانس – سن همایش و اتاق کنترل
 • با درب هیدرولیکی
 • شامل اتصالات :
  • برق 2 پورت
  • شبکه 2 پورت
  • یک درگاه USB
  • یک درگاه HDMI
  • یک درگاه VGA
  • یک درگاه صوتی