سیستم ATP-CCU2 به بازار عرضه شد.

سیستم ATP-CCU2 به بازار عرضه شد.

سیستم ATP-CCU1  ارتقاء یافت پس از کارکرد موفقیت آمیز ATP-CCU1  سیستم ATP-CCU2  جایگزین آن شد. سیستم جدید دارای قابلیت کنترل دوربین های متعددی است که از پورت های RS-485 و  RS-422 استفاده می کنند. با سیستم ATP-CCU2  اکنون قادر خواهید بود کلیه دوربین هایی را که از پورت های فوق الذکر استفاده می کنند را کنترل کنید. ار جمله دوربین های که بصورت موفقیت آمیز تست شده اند ، می توان SONY, SAMSUNG, Panasonic و LUMENS را نام برد. همچنین کنترل مستقیم ویدئوکنفرانس های SONY شامل  PCS-XG80, PCS-XG55 و  PCS-G50 نیز اکنون بصورت مستقیم قابل اجرا می باشد.