سازمان بحران قم سالن کنفرانس

سازمان بحران قم
سازمان بحران قم

سازمان بحران قم سالن کنفرانس

سالن کنفرانس سازمان بحران قم در سال 1392 به انجام رسید این سالن کنفرانس یک سالن 70 نفره است. تمامی طراحی داخلی و ساخت میز ، دیوارها، سقف ، توسط این شرکت انجام گرفته  است این سالن بصورت یک سالن کامل با دوربین های گردان خودکار، مستند سازی،  و کنترل مرکزی ارائه شده است تصاویر مربوط به زمان ساخت می باشند. سالن شامل موارد ذیل می باشد: •میز های کنفرانس ساخت ایران •صندلی های کنفرانس ساخت ایران •نورپردازی  ایران •سیستم کنترل مرکزی Creator •ویدئوکنفرانس SONY •پروژکتور های SONY ساخت چین