سالن کنفرانس دانشگاه علوم اجتماعی تهران

سالن کنفرانس دانشگاه علوم اجتماعی تهران
سالن کنفرانس دانشگاه علوم اجتماعی تهران

سالن کنفرانس دانشگاه علوم اجتماعی تهران

این پروژه در سال 1393 به انجام رسید. این سالن کنفرانس یک سالن 68 نفره است تمامی طراحی داخلی و ساخت میز ، دیوارها، سقف ، توسط این شرکت انجام گرفته  است. این سالن کنفرانس در حال خاضر فقط دارای سیستم VSP  و نمایشگر های دیتا پروژکتور پاناسونیک  می باشد سالن شامل موارد ذیل می باشد: •میز های کنفرانس ساخت ایران •صندلی های کنفرانس ساخت ایران •نورپردازی  ایران •پروژکتور های Panasonic ساخت چین