میکروفن کنفرانس TAIDEN HCS-3638

TAIDEN HCS-3638
TAIDEN HCS-3638

میکروفن کنفرانس TAIDEN HCS-3638

میکروفون  کنفرانس    

دارای طراحی بسیار شکیل

انداره مناسب جهت میزهای کم عمق

دارای یک خروجی هدفون

ولوم تنظیم صدا

میکروفون کاردیود با گیرندگی 30 سانتیمتر

دارای سیستم جلوگیری از فید بک

دارای کلید حق تقدم در یونیت های ریاست جلسه