میکروفن کنفرانس TAIDEN HCS 3633

TAIDEN HCS-3633
TAIDEN HCS-3633

میکروفن کنفرانس TAIDEN HCS 3633

میکروفون کنفرانس با قابلیت ترجمه همزمان

طراحی بسیار شکیل و اندازه کوچک جهت میز های با عمق کم

قابلیت شنود دو زبان با استفاده از دو خروجی میکروفن

دارای دو ولوم کنترل صدا برای هر یک از خروجی های هدفن 

میکروفون کاردیود با گیرندگی 30 سانتیمتر

دارای سیستم جلوگیری از فید بک

دارای کلید حق تقدم در یونیت های ریاست جلسه