ارتباط همزمان تا 6 نقطه SONY PCSA-MCG106

ارتباط همزمان تا 6 نقطه SONY PCSA-MCG106

قابلیت های این محصول :فقط مخصوص نصب برروی سیستم ویدئوکنفرانس SONY PCS-G50 & PCS-G70مجوز ایجاد ارتباط همزمان MCU Multipoint Control Unitقابلیت ایجاد یک کنفرانس همزمان تا 6 نقطه تماس پشتیبانی از ارسال و دریافت Presentationپشتیبانی از پروتکل H.264 برای تمامی نقاط تماسقابلیت Cascade شدن با یک MCU دیگر جهت ارتقاء نقاز به 10 نقطه تماسپشتیبانی از چیدمان های 1+1 و 4 و 1+5 و نمایش تصویر سخنگو بصورت اتوماتیک و ارسال یک تصویر برای همه بصورت زنده بدون نیاز به قطع کنفرانس