ارتباط همزمان تا 9 نقطه SONY PCSA-MCG109

ارتباط همزمان تا 9 نقطه SONY PCSA-MCG109

مجوز ارسال تصویر رایانه به شرکت کنندگان در ویدئوکنفرانسفقط مخصوص نصب برروی سیستم های ویدئو کنفرانس های PCS-XG80 و PCS-XG100قابلیت ارسال تصاویر رایانه به عنوان Presentation به سایر شرکت کنندگان در کنفرانس ویدئوییپشتیبانی از تغییر نرخ ارسال جهت مدیریت بهینه پهنای باندپشتیبانی از ارسال تصاویر با کیفیت DVD و با 30 فریم در ثانیه