HDMI Audio Inserter

HDMI-Audio-Inserter-01
HDMI-Audio-Inserter-01

HDMI Audio Inserter

HDMI Audio Inserter 
  • سیستم درج صوت به تصویر HDMIمناسب برای سالن های کنفرانس و همایشتلفیق صوت سالن از میکسر و یا منبع دیگر به تصاویری که از دوربین ههای سالن دریافت می شونددر بسیاری از سالن ها تصاویر توسط دوربین های نصب در سالن  بدون صدا می باشند و برای مستند سازینیاز به صدای سخنگو/سالن می باشد.این دستگاه با ورودی صوتی و تصویری اجازه میدهد صوت آنالوگ بصورت دیجیتال در سیگنال تصاویر HDMI درج شود
  •