SDI Switcher

SDI SWITCHER
SDI SWITCHER

SDI Switcher

سوئیچر HD-SDI دارای 4 ورودی و 1 خروجی

دارای پورت سریال جهت اتصال به سیستم های خارجی

با مشخصات فنی ذیل:

Get the highest quality 3G-SDI Switching

Supports multiple video resolutions

SDI 480i, 525i, 625i

HD: 720p 24, 25,30,50 & 60 Hz

HD: 1080i 50 & 60 Hz

HD: 1080p 24, 25,30, 50 & 60 Hz

Memory function recalls last input after restart

Supports multiple Color Space: RGB or YCbCr 4:4:4 sampling

Support for YCbCr: 4:2:2 or 4:2:0 samplingData rates up to 2.97 Gbps Supports 8 bit, 10 bit & 12 bit color depth3G Mode (1080p/60) length support – up to 80m

SDI Input cable length support – up to 300m HD mode length up to: 130m

Input / Output equalizer function

Automatically switches between SD, HD and 3G-SDI standardsCompact in size, perfect for mobile broadcasting units and users Compatible with HDcctv 1.0, HD-SDI (ST-292), 3G-SDI (ST-424) and SD-SDI (ST-259)

برای مشخصات کامل، فایل را از اینجا دانلود کنید