پنل رومیزی هیدرولیکی ATP-VPH01

VSP-Panels

پنل رومیزی هیدرولیکی

VSP-Panel-01

ATP-VPH01 پنل رو میزی VSP Panels مخصوص سالن های کنفرانس – سن همایش و اتاق کنترل با درب هیدرولیکی شامل اتصالات : برق 2 پورت شبکه 2 پورت یک درگاه USB یک درگاه HDMI یک درگاه VGA یک درگاه صوتی

جزئیات محصول