وب کنفرانس آموزشی و نرم افزاری HODHOD

سیستم ویدئوکنفرانس ، وب کنفرانس

سیستم ویدئوکنفرانس ، وب کنفرانس آموزشی و نرم افزاری

سیستم وب کنفرانس هدهد با تلاش مستمر کارشناسان ایرانی ساخته شده و طی 2 سال به سرحد کمال در مقایسه با سایر سیستم های کشورهای دیگر رسیده است. سیستم وب کنفرانس هدهد هم به عنوان یک سیستم ویدئوکنفرانس و هم بصورت یک سیستم آموزشی و یا سمینار تحت وب مورد استفاده قرارگیرد. این سیستم برروی […]

جزئیات محصول