کنترلر خودکار دوربین ATP-CCU2

سیستم ATP-CCU2 به بازار عرضه شد.

سیستم ATP-CCU1  ارتقاء یافت پس از کارکرد موفقیت آمیز ATP-CCU1  سیستم ATP-CCU2  جایگزین آن شد. سیستم جدید دارای قابلیت کنترل دوربین های متعددی است که از پورت های RS-485 و  RS-422 استفاده می کنند. با سیستم ATP-CCU2  اکنون قادر خواهید بود کلیه دوربین هایی را که از پورت های فوق الذکر استفاده می کنند را […]

جزئیات محصول