کنگره جراحان MMESA

کنگره جراحان MMESA

Middle-east Medical Endoscopy Surgery Association (MMESA) 2016

کنگره جراحان MMESA هر سال در یکی از کشورهای خاورمیانه انجام می گیرد.

امسال ایران میزبان این کنگره در بیمارستان پارسیان بود.

جراحان تراز اول خاورمیانه در این کنگره حضور بهم می رسانند تا از آخرین روش ها و تکنولوژی های روز دنیا آگاهی بیابند.

از جمله تکنولوژی های به نمایش گذاشته شده در این کنگره جراحی 3 بعدی بود .

در این کنگره در جمعه 14 خرداد ماه برگزار شد تعداد 6 جراحی در 3 اتاق جراحی انجام شد.

MMESA-05انتقال تصاویر اتاق های جراحی به سالن اجتماعات به عهده شرکت آرین طنین پارسه کذاشته شد.

MMESA-04در هر اتاق جراحی یک دستگاه ویدئوکنفرانس نصب شده بود که شامل تجهزات ذیل می باشند:

کدک
 • دوربین ویدئوکنفرانس
 • دوربین آندوسگپی
 • میکروفن ویدئوکنفرانس
 • نمایشگر ویدئوکنفرانس
 • بلندگوهای ویدئکنفرانس
 • در سالن همایش نیز یک دستگاه ویدئوکنفرانس با MCU داخلی 4 نقطه نصب شد، که تمام 3 اتاق جراچی را بصورت همزمان و زنده نمایش می داد.

  میکر.فن های بیسیم دستی در سالن همایش نصب شد و خروجی آنها به ویدئوکنفرانس داده شد تا جراحان حاضر در همایش بتوانند بصورت رنده با هر یک از جراحان صحبت کنند.

  مدیریت جلسه با انتخاب یک اتاق به عنوان اتاق اصلی انجام پذیرفت.

  با بزرکتر کردن اتاق عمل مورد نظر و Mute کردن صدای اتاق های دیگر بصورت متناوب جراحان حاضر می توانستند هم دیگر اتاق های عمل را نشاهده کنند و هم با یکی از جراحان تبادل نظر کنند.

  شرکت فن آوری آزمایشگاهی مجری این اتاق عمل EndoAlfa کارفرمای شرکت آرین طنین پارسه در این همایش بود.