نسخه 1420 سیستم وب کنفرانس هدهد

نسخه 1420 سیستم وب کنفرانس هدهد

سیستم وب کنفرانس هدهد به نسخه 1.4.2.0 ارتقاء یافت در این نسخه  موارد ذیل افزوده شد : – تایپ فارسی برروی تخته سفید – ویرایش همزمان برروی محتوا ها – گیرایی صوتی میکروفن ها بصورت اتوماتیک انجام میگیرد – متن ایمیل دعوتنامه را می توان به دلخواه تنظیم و ویرایش کرد.