سالن کنفرانس بنادر و کشتیرانی

سالن کنفرانس و کشتیرانی
سالن کنفرانس و کشتیرانی

سالن کنفرانس بنادر و کشتیرانی

سالن کنفرانس بنادر و کشتیرانی در سال 1384 به انجام رسید و بصورت یک پروژه کلید در دست با تجهیزات کامل اجرا شد. این سالن کنفرانس یک سالن 29 نفره است که از میکروفن های کنفرانسی SONYدر آن استفاده شده است. انحنای میز به نحوی طراحی شده که تمامی شرکت کنندگان می توانند یکدیگر را در دید خود داشته باشند. در این سالن از 2 عدد دوربین گردان استفاده شده است و جهت پوشش تصویری کامل در حالت Presentationو در زمان ویدئوکنفرانس از 2 عدد نمایشگر Plasmaنیز استفاده شده است. طراحی این سالن از آن پس الگوی طراحی بسیاری از شرکت های همکار دیگر قرار گرفت.

سالن شامل موارد ذیل می باشد:

 • میز کنفرانس ساخت ایران
 • صندلی های کنفرانس ساخت ایران
 • رک تجهیزات دکوراتیو ساخت ایران
 • سیستم تهویه مطبوع ساخت LG
 • ویدئوکنفرانس ساخت SONY
 • ادیوکنفرانس ساخت SONY
 • دوربین گردان خودکار ساخت SONY
 • سیستم VSP ساخت ATEN
 • نمایشگر دیتا پروژکتور ساخت 3M
 • پرده نمایش برقی ساخت چین
 • سیستم صوت جانبی ساخت YAMAHA
 • سیستم کنترل نور ساخت TAIDEN
 • سیستم کنترل مرکزی ساخت TAIDEN