سالن همایش پویش

سالن همایش پویش

این پروژه در سال 1386 به انجام رسید و بصورت یک پروژه کلید در دست با تجهیزات کامل اجرا شد. این سالن یک سالن 100 نفره است که از میکروفن های کنفرانس TAIDEN در آن استفاده شده است. کاربری سالن جهت همایش های بین الماللی در نظر گرفته شده است و در نتیجه در این سالن هم از سیستم مترجم همزمان با امکان 4 زبان استفاده می کند. همچنین در این سالن از سیستم رای گیری TAIDEN نیز استفاده می شود . سیستم های ویدئوکنفرانس نصب شده در این سالن اجازه برقراری ارتباط صوتی- تصویری همزمان تا 6 نقطه بصورت همزمان را در اختیار کاربران قرار می دهد. سالن شامل موارد ذیل می باشد: میز های کنفرانس ساخت ایران صندلی های کنفرانس ساخت ایران رک تجهیزات ساخت اپایا سیستم ویدئوکنفرانس ساخت SONY ادیوکنفرانس ، ترجمه همزمان ، رای گیری ساخت TAIDEN دوربین گردان خودکار ساخت SONY سیستم VSPساخت ATEN سیستم ضبط صوتی و تصویری جلسات ساخت SONY نمایشگر دیتا پروژکتور ساختSONY پرده نمایش برقی ساخت چین سیستم صوت جانبی ساخت YAMAHA سیستم کنترل نور ساخت TAIDEN سیستم کنترل مرکزی ساخت TAIDEN