دوربین مدار بسته یادمان شلمچه

سالن کنفرانس یادمان شلمچه
سالن کنفرانس یادمان شلمچه

دوربین مدار بسته یادمان شلمچه

یادمان شلمچه شامل یک پروژه نمونه شادمل دوربین های مداربسته می باشد. این پروژه شامل سه نوع دوربین مدار بسته است . دوربین های مدار بسته که در زیارت گاه نصب شده اند، دوربین هایی که در محوطه بیرونی یادمان نصب شده اند و دوربین های پلاک خوان که در ورودی یادمان نصب شده است. این پروژه بصورت کلید در دست انجام شده و شامل موارد ذیل می باشد:

 • کندوکاری
 • لوله گذاری
 • کابل کشی برق
 • کابل کشی فیبر نوری
 • کابل کشی شبکه
 • ساخت و کارگذاری Manhole ها
 • ساخت و کارکذاری دکل های 9 متری و فنداسیون آنها
 • سوئیج های شبکه
 • رک تجهیزات و ارایش و همبندی کابل ها
 • دوربیندهای درون زیارتگاه SONY
 • دوربین های گردان 360 درجه با بزرگنمایی اپتیک 36 برابر SONY که در محوطه کارگذاشته شده اند
 • دوربین پلاک خوان SONY
 • سیستم پلاک خوان
 • NVR با ظرفیت 8 کانال جهت مانیتورینگ، ضبط و نمایش تصاویر Seenergy